Програма вступного випробування з фахових дисциплін підготовки кваліфікованих робітників для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за спеціальністю 208 «Агроінженерія»

ВСТУП

Програму та тестові завдання для вступників до коледжу розроблено з урахуванням чинних програм з спеціальності 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».

У кожному варіанті фахового екзамену пропонується 24 тестових завдань відкритої форми з короткою відповіддю.

 

Програма фахового вступного випробовування

Програма фахового вступного випробовування для вступників на основі кваліфікаційного рівня «кваліфікованого робітника» включає в себе такі дисципліни:

 • Трактори і автомобілі;
 • Ремонт машин і обладнання;
 • Технічний сервіс в АПК;
 • Сільськогосподарські машини;
 • Експлуатація машин та обладнання.

Трактори та автомобілі

Загальні відомості про трактори і автомобілі (загальна будова трактора, самохідних шасі, автомобіля, двигуна внутрішнього згорання); основи теорії автомобільних і тракторних двигунів (дійсні і робочі цикли карюраторних і дизельних двигунів); двигуни тракторів і автомобілів (КШМ, ГРМ, система живлення, мащення, охолодження, пуску); електричне обладнання (стартерні і акумуляторні батареї, генераторні установки, система запалювання, електричного пуску двигунів, освітлення); трансмісії (зчеплення, гідродинамічні передачі, ведучі мости колісних тракторів і автомобілів, ведучі мости гусеничних тракторів); ходова частина і керування, робоче та додаткове і допоміжне обладнання тракторів самохідних шасі та автомобілів.

Сільськогосподарські машини

Машини для обробітку грунту (призначення, будова, процес роботи, регулювання і характерстика плугів, борін, культиваторів, фрез, котків); підготовка та внесення добрив (призначення, будова, процес роботи, регулювання машин для внесення органічних і мінеральних добрив); сівба і садіння (агротехнічні вимоги, способи сівби і садіння, призначення, будова, процес роботи, регулювання зернових, бурякових, кукурудзяних і овочевих сівалок, садильних машин); хімічний захист рослин (призначення, будова, процес роботи, регулювання протруювачів насіння, обприскувачів, обпилювачів, фумігаторів); заготівля кормів (призначення, будова, процес роботи, регулювання косарок, грабель, машин для збирання сіна, заготівлі сінажу, силосозбиральних машин); збирання зернових культур, збирання і післязбиральної обробки кукурудзи, післязбиральної обробки зерна (валкові жатки, зернозбиральні комбайни та пристрої до них, кукурудзозбиральні комбайни, машини для очищення і обмолоту качанів); збирання прядильних культур (призначення, будова, процес роботи, регулювання льонокомбайнів та льонобралок), збирання картоплі (призначення, будова, процес роботи, регулювання картоплекомбайнів та картплекопачів); збирання цукрових буряків (призначення, будова, процес роботи, регулювання гичкозбиральних машин, бурякозбиральних машин); меліоративні машини.

Експлуатація машин та обладнання

Експлуатаційні властивості та основи раціонального комплектування машинно-тракторних агрегатів (класифікація агрегатів, експлуатаційні властивості тракторів, комплектування та технологічна наладка, МТА); транспорт в сільському господарстві ,використання техніки у механізованих технологічних процесах при виробництві сільськогосподарських культур (поняття про технологію виробництва с-г культур, виробничі процеси, технологію та організацію приготування та внесення мінеральних та органічних добрив, основного та передпосівного обробітку грунту, технологію та організацію робіт з виробництва зернових та зернобобових культур, кукурудзи на зерно, силос, та зелену масу, цукрових буряків, картоплі, льону, крупяних культур, сіна та сінажу); обгрунтування структури і складу, планування та організація роботи машинно-тракторного парку.

Технічний сервіс в АПК

Технічне забезпечення працездатності машин (граничні стани машин і обладнання, плановозапобіжна-система технічного обслуговування); організація технічного сервісу в АПК (організація технічного ослуговування і діагностування машин, виробнича база та організація технічного агросервісу, методи діагностування, система і види технічного обслуговування тракторів, автомобілів, сільськогосподарських машин, зберігання машин,); діагностування і технічне обслуговування автомобілів, тракторів і самохідних машин (діагностування і технічне обслуговування циліндрично-поршневої групи, КШМ, ГРМ, систем живлення, мащення, охолодження, електроообладнання); діагностування і ТО сільськогосподарських машин та обладнання (технічне обслуговування грунтообробних, посівних і садильних машин, зернозбиральних і спеціальних комбайнів, машин для внесення добрив, боротьби із шкідникамиі догляду за рослинами).

Ремонт машин і обладнання

Виробничий процес ремонту машин і обладнання, (підготовка до ремонту розбирання і миття, дефектування, комплектування, складання, регулювання, фарбування, обкатка та випобовування машин); способи ремонту і відновлення деталей та сряжень (відновлення деталей зварюванням, наплавленням, паянням, прогресивні способи відновлення деталей); технологія ремонту двигунів(ремонт блок-картерів і гільз, кривошипно- шатунного механізму, механізму газорозподілу, системи мащення , охолодження, живлення, електрообладнання); технологія ремонту трансмісії, ходової частини, органів керування і робочого обладнання тракторів,автомобілів і комбайнів (ремонт рам, корпусних деталей,кузовів,кабін і баків); технологія ремонту сільськогосподарських машин (ремонт грунтообробних, посівних і садильних машин, різальних, подрібнювальних і молотильних апаратів).

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Фортуна В.Й., Миронюк С.К. Технологія механізованих робіт. – К.: Вища школа, 1991.
 2. Машиновикористання в землеробстві / В.Ю.Ільченко, Ю.П. Нагірний, П.А.Джолос. – К.: Урожай, 1996.
 3. Івашина М.Б. Машиновикористання в землеробстві. Навчально-методичний посібник. – НМЦ, 2003.
 4. Ружицький М.А., Ляшенко В.Д., Івашина М.Б. Машиновикористання в землеробстві. Методичні рекомендації. – НМЦ, 2003.
 5. Ружицький М.А., Рябець В.І., Кіяшко В.М., Бурлака В.М., Івашина М.Б. Експлуатація машин і обладнання: Навч. посібн. – К.: Аграрна освіта, 2010.
 6. Лудченко О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: підручник. – Вища школа, 2007.
 7. Волошин Б.Б. та ін. Ремонт сільськогосподарської техніки: навчальний посібник. – Немішаєве: НМЦ, 2005.
 8. Власенко М.В., Надольний Г.Ю. Технологія ремонту сільськогоспо¬дарської техніки. – К.: Вища школа, 1992.
 9. Ульман И.Е., Тонн Г.А., Герштейн И.М. Ремонт машин: навчальний посібник. – Колос, 1992.
 10. Положення про технічне обслуговування і ремонт автотракторної техніки. – К., 1998.
 11. Вознюк Л.Ф. Технічне обслуговування і діагностування сільськогоспо¬дар-ських машин. – К.,1994.
 12. В. Ю Комаристов, М. Ф. Дунай «Сільськогосподарські машини» Видавництво «Вища школа» 1987. 485ст.
 13. Д. Г. Войтюк, Г. Р. Гаврилюк «Сільськогосподарські машини» «Каравела» 2004. 551ст.
 14. А. Ф. Головчук, В. І. Марченко, В. Ф. Орлов «Машини сільськогосподарські». «Грамота» 2005. 574ст.
 15. Д. Г. Войтюк, Г. Р. Гаврилюк «Сільськогосподарські машини» «Урожай» 1994. 445ст.
 16. А. Ф. Головчук, В. І. Марченко, В. Ф. Орлов «Комбайни зернозбиральні». «Грамота» 2004. 318 ст.
 17. Вознюк Л.Ф. В.В.Іщенко, Я.М.Михайлович. Технічне обслуговування і діагностування сільськогосподарських машин. – К.: Урожай, 1994. –216 с.
 18. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. – К.: Знання-Прес, 2003 – 511с.
 19. Лауш П.В., Василенко І.Ф., Лесюк Т.П. та ін. Технічне обслуговування та ремонт сільськогосподарської техніки. – Кіровград: ПОЛІМЕД-Севірс, 2007.
 20. Білоконь Я.Ю., Окоча А.І., Войцеховський С.О. Трактори та автомобілі. – К: Вища освіта, 2003.
 21. Лебедєв А.Т. та ін. Трактори і автомобілі. І частина. – К.: Вища школа, 2000.
 22. Лебедєв А.Т. та ін. Трактори і автомобілі. III частина. – К.: Вища освіта, 2004.
 23. Бойко М. Ф. Трактори та автомобілі. II частина. – К.: Вища освіта, 2001.