Рейтингові списки

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів та зарахування на навчання.

Прийом заяв і документів, вступні випробування та зарахування на навчання вступників на основі базової загальної середньої та на основі овної загальної середньої проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

Початок прийому заяв та документів

01.07.2017

12.07.2017

01.08.2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить вищий навчальний заклад

о 18 год. 00 хв. 14 липня

о 18 год.   00 хв. 01 серпня

23.08.2017 р.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

 

о 18 год. 00 хв. 08 серпня

01.09.2017 р.

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних випробувань

з 15 липня до 22 липня 2017

з 02 до 07 серпня 2017 року

з 24.08.2017 по

31.08.2017 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години 24 липня 2017 року

не пізніше 12 години 09 серпня 2017року

не пізніше

01.09.2017 р.

Терміни зарахування вступників

за держ. замовленням не пізніше 12.00 години 31 липня, за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 30 серпня

за держ. замовленням не пізніше 12.00 години 14 серпня, за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 30 серпня

не пізніше 15.09.2017

Порядок прийому заяв і документів для вступу до Ладижинського коледжу ВНАУ

1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до коледжу (далі — заява) в паперовій формі або електронному вигляді. Заява в паперовому вигляді подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

2. В заяві вступники вказують спеціальність  та форму навчання.

3. При поданні заяви в паперовому вигляді вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат ( сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання  2016 або 2017 р. (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або посвідчення про прописку, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна  комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

4. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 р. (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копію ідентифікаційного коду;

два конверти з марками по Україні:

чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5. Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 або 2017 році.

6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною  комісією коледжу, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

7.Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та II груп) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Ладижинському коледжі ВНАУ

8.  Заяви в електронному вигляді мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до коледжу.

9. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією коледжу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2014 року №1172.

10. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Ладижинського коледжу ВНАУ протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних екзаменів (фахових випробувань), але не пізніше 01 серпня. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Ладижинського коледжу ВНАУ.

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до Ладижинського коледжу ВНАУ, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для вступу поза конкурсом фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

13. Приймальна комісія коледжу, до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

 

Рейтингові списки  вступної кампанії 2017 р.


Для перегляду списків вступників до Ладижинського коледжу ВНАУ скористайтесь інформаційною системою "Конкурс".

Для перегляду рейтингу вступників по спеціальностям необхідно перейти по посиланню http://www.vstup.info/2017/i2017i881.html . Потім обрати форму навчання (денну або заочну), необхідну спеціальність, та натиснути на посилання "конкурс".

 

НАКАЗ про зарахування на навчання