Гуртки

Гурток з дисциплін «Основи теплотехніки»

та «Основи енергозбереження»

    Перед нами стоїть важлива проблема енергозабезпечення людства. Можливість організувати процеси життєдіяльності громадян для зменшення використання енергії або отримання її альтернативними шляхами стало нагальною проблемою громадян. Досвід розвитку світової спільноти на протязі декількох десятиліть свідчить про те, що ми зможемо вирішити ці завдання тільки запровадивши культуру енергозбереження та вводячи енергоефективні системи.
   Метою гуртка є вивчення проблем енергозабезпечення людства, шляхи зменшення втрат енергії та впровадження енергетичних та екологічних програм серед громадян держави. Залучення студентської молоді до цих проблем це першочергове завдання викладача.

  

Керівник гуртка: викладач вищої категорії Прокопенко Н.А.

 

Гурток з дисципліни   ’’Іноземна мова”

     Вивчення іноземних мов — нелегка справа. Це тривалий і складний процес, що вимагає багато часу і зусиль. У наші дні особливо важливо знати іноземні мови. Деякі люди вивчають мови, тому що це потрібно їм для роботи, інші подорожують за кордоном, для третіх вивчення мов — хобі.
     Усі, хто знає іноземні мови, можуть розмовляти з людьми з інших країн, читати твори зарубіжних письменників в оригіналі, що розширює кругозір. Не дивно, що багато мислячих і високоосвічених людей — поліглоти.
     Німецький поет Ґете якось сказав: «Той, хто не знає іноземної мови, не знає своєї власної». От чому, щоб краще зрозуміти себе і навколишній світ, потрібно вивчати іноземні мови.
     Метою гуртка є допомога студентській молоді у вивченні іноземної мови. Формування цілісного ставлення до здобутку іншого народу, відкритість для контактів, толерантність до  іншої культури; виховання поваги до носіїв, проявляти інтерес до культури, традиції, звичаїв людей, які розмовляють іншою мовою; розвивати мовленнєві здібності; стимулювати розвиток навичок соціальної комунікації; прищеплювати елементарні навички усного спілкування іноземною мовою(розуміти, говорити).

             

 Керівники гуртка: Сторожук І.В.
                                 Кравченко О.В.
                                 Ковальчук Н.Д.
                                 Мазур А.В.